Oudercontacten en rapporten

Oudercontacten

    28/09/2017  Voor ouders van eerstejaarsleerlingen met klas- en hulpklasleraar en ouders van nieuwe leerlingen, met directie en leerlingbegeleiding
    26/10/2017   Voor alle klassen met klas- en hulpklasleraar + info GIP/stage voor 6de en 7e jaars
    22/12/2017   Kerstrapport tussen 15 uur en 18 uur
    30/03/2018   Paasrapport tussen 15 uur en 18 uur
    27/06/2018   Proclamatie van de eindejaars om 19 uur
    29/06/2018   Proclamatie tussenjaren tussen 10 uur en 12 uur of tussen 15 uur en 18 uur

Rapporten

1ste graad:

      1ste trimester
          28/09/2017 Dagelijks werk (1ste jaars)
          29/09/2017 Dagelijks werk
          26/10/2017 Dagelijks werk + Testen + attitude 
          01/12/2017 Dagelijks werk (enkel voor BSO)
          22/12/2017 Dagelijks werk + Kerstrapport + attitude
      2de trimester
          09/02/2018 Dagelijks werk
          30/03/2018 Dagelijks werk + Paasrapport + attitude 
      3de trimester
          25/05/2018 Dagelijks werk 
          29/06/2018 Dagelijks werk + Jaarrapport + attitude

2de en 3de graad:

       1ste trimester
          29/09/2017 Dagelijks werk (niet voor 5STEM-IW + TEM + 6TSO)
          26/10/2017 Dagelijks werk + Testen + attitude + GIP
          01/12/2017 Dagelijks werk (enkel voor BSO)
          22/12/2017 Dagelijks werk + Kerstrapport + attitude + GIP
     2de trimester
          09/02/2018 Dagelijks werk
          30/03/2018 Dagelijks werk + Paasrapport + attitude + GIP
     3de trimester
          25/05/2018 Dagelijks werk 
          29/06/2018 Dagelijks werk + Jaarrapport + attitude + GIP