Technisch onderwijs

Derde graad
Industriële wetenschappen
6IW
Elektro-mechanica
6TEM
Elektrische Installatie-technieken
6TEIT
Autotechnieken
6TAUT
Industriële wetenschappen
5IW
Elektro-mechanica
5TEM
Elektrische Installatie-technieken
5TEIT
Autotechnieken
5TAUT

 

Tweede graad
Industriële wetenschappen
4IW
Elektro-mechanica
4TEM
Elektro-technieken
4TELT
Mechanische technieken
4TMT
Industriële wetenschappen
3IW
Elektro-mechanica
3TEM
Elektro-technieken
3TELT
Mechanische technieken
3TMT

 

Eerste graad
Industriële wetenschappen
2IW
Mechanica-Elektriciteit
2TME
Eerste leerjaar A
1IW                                           1T