Atlas College

Atlas College

Atlas College Genk

Een brede kijk op jezelf en de wereld

Atlas College Genk is de nieuwe naam voor een sterk onderwijsmerk in Genk met een doordacht, vernieuwend en breed aanbod van katholiek secundair onderwijs. Het Atlas College ligt op één grote site (onderwijscampus Bret) aan de rand van het centrum van Genk. Het vernieuwende zit in het samengaan van vier gekende katholieke secundaire scholen (Sint-Jan Berchmanscollege, Technisch Instituut Sint-Lodewijk, Regina Mundi en Kunstschool Genk) en een studentenverblijf. Dat geheel is meer dan de som van de onderdelen. De onderwijsexpertise, de knowhow en de goede tradities van elke school worden gebundeld in een krachtig onderwijsconcept met een duidelijke meerwaarde.

Atlas College

De nieuwe naam verwijst naar de wereld, het ontdekken van de wereld, een weg vinden in de zich snel ontwikkelende realiteit van de 21ste eeuw. Atlas College wil leerlingen op de kaart zetten, hen maximale ontplooiingskansen bieden om doelgericht verdere stappen te zetten in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt.

In de klassieke oudheid was Atlas een symbool voor draagkracht en sterkte. Ook vandaag is sterk staan in de wereld nog steeds verbonden met draagkracht: het samen zorg dragen voor elkaar gaat perfect samen met het beste uit jezelf halen.

Vernieuwend onderwijs

Het Atlas College wil voor iedere leerling de beste plaats. Het uitgebreide en boeiende aanbod - 70 studierichtingen - geeft 3000 leerlingen optimale kansen om een juiste studiekeuze te maken en te groeien in hun talent. Tegelijkertijd geeft het hen de ruimte om zichzelf op de kaart te zetten.

Vernieuwend?

 • een geborgen en brede 1ste graad Junior Atlas College
 • een sterke 2de en 3de graad met 6 studiedomeinen
 • 70 studierichtingen op één site
 • inzet op de nieuwste onderwijsmethoden
 • een uniek en uitgebreid sportaanbod
 • het studiedomein Kunst & Vormgeving, uniek in het Vrij Onderwijs Limburg
 • een op maat gesneden leerlingbegeleiding
 • optimaal contact en communicatie met ouders
 • nauwe samenwerking met de bedrijfswereld
 • 3 volledig nieuwe schoolgebouwen en 4 gerenoveerde locaties
 • een modern en functioneel studentenhuis
 • 3 ha sportterreinen
 • 6 sporthallen
 • 1 theaterzaal

Contact en informatie

Christel Schepers, algemeen directeur

Collegelaan 9, 3600 Genk

089 30 79 20

christel.schepers@kasog.be

 

Domeinen Atlas College Genk

Tags: